Filter za vodu za piće – MAGNETNI AKTIVATOR

5.500,00 Din

Qty:
Kategorija:

Opis

Filter za vodu za piće – MAGNETNI AKTIVATOR

R-Mag magnetni aktivator vode-filter za vodu je uređaj namenjen za magnetnu obradu vode. Cilj je da se sofisticiranim prolaskom vode poboljša biološka aktivnost vode, izvrši proces nano kavitacije i magnetne aglomeracije.

NEMA:

POGONSKIH TROŠKOVA

ODRŽAVANJA

HEMIKALIJA

ELEKTRIČNE STRUJE

R-Mag magnetni aktivator vode je mehanički filter za vodu. Snabdeven je permanentnim magnetima kao i maifan keramičkim kamenim lopticama. (Maifan kamen je  mineralna stena koja se koristi u  medicini za lečenje različitih kožnih oboljenja. Maifan sadrži mikrohranjive elemente kao što su kalcijum, gvožđe, cink, magnezijum, bakar i selen).

R-Mag magnetni filter za vodu  sprečava pojavu rasta kristala kamenca promenom kristalne strukture vode i pospešuje resorpciju vode, kako kod biljaka, tako i kod životinja i čoveka.

R-Mag magnetni aktivator poboljšava biološku aktivnost vode koncentracijom rastvorenog kiseonika. Uklanja štetne teške metale, tako da ima dejstva i kao prečišćivač vode za piće.

R-Mag magnetni aktivator ima jaku adsorpcionu sposobnost jona i toksina teških metala u vodi. Može smanjiti koncentraciju bakterija i inhibirati brzinu reprodukcije. Takođe, može ukloniti živu, olovo, kadmijum, arsen i druge teške metale, hlorne i druge štetne materije.

R-Mag magnetni aktivator može podići PH vrednost od 5 na oko 7. Čini da voda postaje neutralna ili slabo alkalna, čime može poboljšati kvalitet vode, hrane i zdravstvenu funkciju.


® Proizvodi: Institut Mihajlo Pupin – Piezotehnologija,  Beograd

Tel: 011 317 39 54,      Mob : 060 0 99 99 57

E-Mail: info@magnetipupin.com

www.magnetipupin.com


R-Mag magnetni aktivator vode

R-Mag magnetni aktivator vode  postavlja se na kraj česme (kao na slici dole).Lagano se navuče pomoću fleksibilnog silikonskog konusa, vodeći računa da se isti ne polomi od prejakog pritiskanja.

Magnetni aktivator se koristi kao  filter za vodu za česme filter za vodu za slavine.

Korišćenjem magnetnog aktivatora prestaje potreba za korišćenjem različitih vrsta bokala za prečišćavanje vode, kao i aparata za prečišćavanje vode za piće.

Filter_za_vodu_za_pice

R-Mag magnetni aktivator vode  ima punu funkcionalnost dve godine.

Posle toga funkcionalnost magnetizacije vode ostaje neograničeno, ali se funkcija maifan keramičkih loptica gubi i prestaje adsorpcija teških metala i hlornih jedinjenja zbog zasićenja.

Upotrebom vode koja je prošla kroz R-Mag activator postižu se sledeći efekti:filter_vode_za_pice

Poboljšava se resorpcija vode a time i funkcija creva i želuca,  kvalitet spavanja,  hidratacija i elastičnost kože.

Ublažava se problem opstipacije.

Umanjuje se fenomen suve kose.

Smanjuje probleme kod kožnih oboljenja (psorijaza), umanjuje širenje gljivica i njihovu regeneraciju.

Umanjuje probleme kod hipertenzije (povišenog pritiska), hiperlipidemije, ateroskleroze i dijabetesa.

Kod biljaka može poboljšati rast i razvoj biljke kao i produžiti vreme cvetanja.