Hipogen uređaji za hlorisanje vode

Опис

HIPOGEN uređaji za hlorisanje vode

Prednosti primene postupka proizvodnje aktivnog hlora na mestu njegove primene u odnosu na konvencionalni postupak su sledeće :

  • Izbegavaju se problemi kod transporta i skladištenja gasovitog hlora,
  • Dezinfekcija vode u vanrednim prilikama je neometana (ratovi, zemljotresi, poplave…)
  • Potpuna automatizacija procesa uz pomoć programabilnog logičnog kontrolera (PLC-a) spregnutog sa GSM komunikatorom. Mogućnost daljinske kontrole i upravljanja procesom.
  • Širok spektar primene u malim seoskim i u velikim gradskim vodovodima , bazenima za kupanje, dezinfekcija pogona i opreme u prehrambenoj industriji, zatim u procesu beljenja u tekstilnoj industriji, pamučnoj, kožarskoj industriji i dr.
  • Znatno niži eksploatacioni troškovi
  • Ne zahteva prisustvo specijalizovanog osoblja, što omogućava primenu i u seoskim vodovodima.

HIPOGEN serija sistema za hlorisanje / dezinfekciju vode uređajima za elektrohemijsku proizvodnju i doziranje aktivnog hlora se sastoji od sledećih proizvoda

HIPOGEN P

Sirova voda koja se crpi iz bunara ili površinskog zahvata kao takva, bez obzira na njene fizičko-hemijske i bakteriološke analize, po zakonu se mora dezinfikovati i tretirati jedinjenjima hlora. Ovakva voda se smatra bakteriološki ispravnom dok u protivnom, ako rezidualnog hlora nema, obaveza sanitarnog, a sada i komunalnog inspektora je da zabrani dalje korišćenje takve vode. Obzirom na stroge zakonske propise, obaveza je da se na svakom vodovodnom sistemu instalira oprema za dezinfekciju pijace vode hlornim jedinjenjima.

Postoje sledeći tipovi konvencionalne opreme za dezinfekciju vode:

  • hlorinatori za doziranje gasnog hlora
  • dozirne pumpe za doziranje tečnih jedinjenja hlora
  • mehaničke naprave za doziranje tečnih jedinjenja hlora (kapavci).

Svi ovi uređaji podrazumevaju da se redovno kupuju i dopremaju tečna jedinjanja ili sam gasoviti hlor. Ova jedinjenja spadaju u grupu opsanih hemikalija čak i bojnih otrova, pa su neophodne posebne mere opreza za manipulaciju i transport ovakvih hemikalija.

Takođe, i samo skladištenje ovih hemikalija zahteva posebne objekte i ljudski nadzor u toku svih 24 h. Vreme poluraspada i nus proizvodi hlornih jedinjenja su takodje jedan od velikih problema koji postoje i ne govore u prilog njihovog korišćenja.

Upravo zbog svega toga, s i obzirom na sve poteškoće koje postoje pri nabavci, transportu, manipulaciji i skladištenju hlora i hlornih jedinjenja, HIPOGEN uređaji za proizvodnju sredstava za dezinfekciju vode na mestu njegove upotrebe su pravo rešenje.

HIPOGEN uređaji elektohemijskim putem sintetizuju, doziraju natrijum-hipohlorit polazeći od bezopasne kuhinjske soli, vode i elektične energije.

HIPOGEN S

Uređaji za proizvodnju i doziranje hipohlorita (aktivnog hlora) u seoskim, malim i individualnim vodovodima se vrsi HIPOGEN uređajima tipa B. Hipogen uređaj tipa B u šaržnom procesu proizvodnje proizvodi hipohlorit iz razblaženog rastvora kuhinjske soli.

U posudi sa elektolizerom se manualno napravi razblazeni rastvor kuhinjske soli. Zatim startuje proces elektolize koji traje nekoliko desetina časova. Po završenom procesu elektolize, posuda je puna 1% rastvora hipohlorita koji se manualno (otvaranjem ventila) istače u prihvatnu posudu. Odatle se dozirnim sistemom (pomoću dozirne pumpe) ubacuje u odgovarajućoj količini u tretiranu vodu.

Postoje dve varijante ovih uređaja. To su: standardni šaržni i šaržni sa bunkerom. U zavisnosti od uslova eksploatacije (dezinfekcije) i konstrukcije vodovodne mreže primenjuje se ili jedan ili drugi uređaj.

HIPOGEN A

Uređaji za proizvodnju aktivnog hlora (hipohlorita) u gradskim vodovodima su obično većih kapaciteta. Budući da treba zadovoljiti dezinfekciju velikih količina vode, često je to i preko 200 litara u sekundi. Uređaji se obično postavljaju u elekto-mašinskim salama gde se nalazi i ostala oprema za tretman voda, dok se komandni ormar sa automatikom smešta u zasebnu sobu.

U elektro-mašinskoj sali se nalaze rezervoari sa rastvorom kuhinjske soli, elektolizer, senzorske komponente i rezervoar sa hipohloritom. Uređaj u kontinualnom – protočnom elektolizeru proizvodi natrijum hipohlorit i lageruje ga u rezervoar. Kada se rezervoar sa hipohloritom napuni, proces proizvodnje hipohlorita se zaustavlja. Proces doziranja hipohlorita se ostvaruje pomoću dozirnog sistema koji radi nezavisno od proizvodnje hipohlorita. Iz rezervoara se pomoću dozirne pumpe, čijim intenzitetom rada komanduje senzor za merenje rezidualnog hlora, hipohlorit dozira u vodu koju tretiramo odnosno hlorišemo. Kada se rezervoar sa hipohloritom isprazni automatski ponovo startuje proces proizvodnje hipohlorita i traje sve dok se rezervoar ponovo ne napuni do vrha.