Kamenac u kućama, stanovima, restoranima, pekarama

69,000.00 Din

Qty:
Категорија:

Опис

Tehničke karakteristike uređaja R MAG 30

Za zaštitu od kamenca u kućama  i  zaštitu od kamenca u stanovima. Proizvodi Institut Mihajlo Pupin Piezotehnologija doo, Beograd.

Uređaj R-Mag za zaštitu od kamenca se projektuje i izrađuje prema uslovima rada i mestu ugradnje.

Cilj R-Mag uređaja za tretman vode

Cilj je da se eliminiše taloženje „kamenca“ na pumpama, grejnim telima (grejačima). Zatim, na zidovima cevovoda, diznama, bojlerima, veš i sudo mašinama. R MAG utiče na  smanjenje  naslaga kamenca na staklenim površinama,  kao i tuš kabinama i slavinama.

Magnetno obrađena voda (ili drugi fluid) sa našim uređajem zadržava svojstvo namagnetisanja i nemogućnosti apsolutnog taloženja inkrustacija do 24 sata posle obrade. To zavisi i od tipa i karakteristika vode koja je predmet obrade.

Funkcija R-Mag uređaja i kako se instalira?

R-Mag  je APSOLUTNO EFIKASAN.

Sprečava taloženje i lepljenje „kamenca“ na površinama na kojima se inače „kamenac“ taloži ako voda nije „pripremljena“.

U sistem gde već ima „kamenca“ instalira se uređaj tipa R-Mag. Za 3 do 6 meseci nataloženi kamenac počinje postepeno da smekšava. Zatim kreće da se kruni i na taj način bude odnet. Ne dolazi do taloženja novih naslaga. Vremenom cevovod postaje gladak kao da je premazan „blatom“. Dakle, kamenac više nema osobinu da se taloži kao čvrst kristal. Postaje amorfna materija koja se lako ispira i odnosi, a da se to ne može primetiti.

Na ovaj način se eliminišu  remonti kotlova, cevovoda, bojlera. To jest,  kompletno razbijanje i zamena cevi koje se ne mogu otpušiti od kristalisanih naslaga kalcijum karbonata.

Kako su projektovani uređaji za obradu vode?

R-Mag uređaji za obradu vode projektuju se na maksimalni kapacitet (protok) cevovoda ili sistema koji se želi zaštititi.

Podjednako uspešno rade na kiseloj, slanoj, slatkoj vodi  i drugim derivatima.

Svi R-Mag uređaji koje projektujemo i izrađujemo su obavezno i isključivo sa predfilterom. Sve to da bi se zaštitio glavni uređaj od nečistoća iz mreže. Predfilter se  jednom mesečno nadgleda, a na osnovu uvida se određuje interval kada  treba da se očisti.


Blok dijagram uređaja R-Mag  je sledeći:

Kratko objašnjenje dijagrama:

Voda (ili neki drugi fluid) dolazi iz  vodovoda cevima. Prirubnicama se kače na postojeću cev, dovodi vodu u PRED-FILTAR. Iz njega voda ide u glavni uređaj R-MAG  na obradu a potom dalje u proces.

Naš savet je da se nikakvo prilagođavanje ne radi unapred.  Već onda kada uređaj bude donet na lice mesta, fiksiran i bude određena visina ugradnje da bi se moglo komforno pristupiti predfiltru.

Ispred i iza uređaja moraju se obezbediti ventili.


Karakteristike uređaja R MAG:

  • Ne troši struju, nema napajanje.
  • Dužina 300 mm, prečnik  60 mm
  • Radi sa permanentnim magnetima, neograničenog vremena trajanja. Bez gubitka magnetnih karakteristika, otporni su na koroziju i bilo kakvo maltretiranje kiselinama.
  • Ceo uređaj se jednom godišnje ispira sa 5%HCl, u trajanju od 30 min. (Zatvore se ventili i sipa navedena kiselina  u pred-filtar.  Potom se ona ispusti na pred-filtru posle 30 min.)
  • U potpunosti je ekološki. Ne menja fizičke i hemijske osobine vode.
  • Rad ne zavisi od ljudskog faktora.

Garancija na uređaj R MAG:

Garancija na tehničke greške u izradi je 10 godina, (loš var ili slično). Na FUNKCIONALNOST i MAGNETNE KARAKTERISTIKE je NEOGRANIČENA.

Rok izrade: Rok za projektovanje, izradu i isporuku je 10 radnih dana.