Otpadne vode

Категорије: ,

Опис

KAKO ISPOŠTOVATI ZAKON I IZBEĆI KAZNU, A ŠTO JE NAJVAŽNIJE –KAKO SAČUVATI PRIRODU?

JEDNOSTAVNO I EFIKASNO !!!!

Novi standardi u proizvodnju i novi zakoni, donose nam i kazne za nepoštovanje propisa o prečišćavanju otpadnih voda. To nam dalje nameće KORIŠĆENJE uređaja i postrojenja za njenu preradu. Jedino takva, prečišćena, voda se može ispustiti u recipijent.

Načelo odgovornosti zagadjivača – pravno ili fizičko lice koje svojim svojim nezakonitim ili neispravnim aktivnostima dovodi do zagađenja životne sredine, odgovorno je u skladu sa zakonom.

Sastav, naročito industrijskih otpadnih voda, varira u zavisnosti od porekla. Ne postoji ni jedan pokazatelj koji je zajednički za sve otpadne vode. Samim tim ne postoji ni tipski uredjaj ili postrojenje za prečišćavanje istih. Standardi se formulišu na osnovu čitavog niza parametara kao što su: boja, mutnoća, pena, ulja i masti. Zatim BPK5 i HPK, pH, suva materija, suspendovane čestice, teški metali, nutrijenti (azot i fosfor), toksične supstance itd.

Otpadne vode – Naši uređaji i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda su u potpunosti automatizovani. Sastoje se od niza fizičko-hemijskih i bioloških operacija koje su neophodne da bi parametri takve vode zadovoljili zakon o vodama koja se ispušta u određeni recipijent. Redovne analize takve vode od strane ovlašćene ustanove rezultuju dobijanje vodoprivredne dozvole.